SUOMEN ENSIMMÄINEN ENERGIANVÄLITYSTOIMISTO

Elämämme tärkein valuutta ei ole raha, vaan energia
ja alitajuntamme on tärkein työvälineemme.

Kaikki on energiaa. Onneksi. Sillä se tarkoittaa sitä että kaikki on mahdollista!
Äänillä on taajuus; väreillä, valolla, myös Sinulla.
Aurinko, luonto, raha, kaikki mikä on nähtävissä, maistettavissa, haistettavissa, kosketettavissa; kaikella on oma värähtelytasonsa; taajuutensa.
Negatiiviset tunteet "värähtelevät hitaammin" ja kun energiakehosi on puhtaampi, sitä kevyempää ja iloisempaa on meno.

Pystymme auttamaan itseämme suuressa määrin jo sillä kuinka suuntaamme ajatuksemme ja mitä tunnemme.

Tiedossamme on, että ihmisen mieli on erittäin voimakas. Tästä on tehty tutkimuksia ja mm. placebo- lääkkeitä koskevat tulokset ovat osoittaneet ihmisen mielen hallitsevan kehoa.
Tutkimuksilla on myös pystytty osoittamaan esimerkiksi kiitollisuuden tunteen muuttavan sydäntä ja aivojen molekyylirakennetta.

Kaikki saa siis alkunsa omasta mielestämme, joten ei ole olemassa asiaa johon emme pystyisi itse vaikuttamaan omia ajatuksiamme, uskomuksiamme ja tunteitamme muuttamalla.


Mielen rakenne

Mieli voidaan jakaa tiedostavaan ja tiedostamattomaan mieleen. Voidaan puhua myös tajunnasta ja piilotajunnasta.
Tajunta on se, joka mm. pohtii, epäilee, erittelee, suunnittelee, päättää, puhuu, lukee, kirjoittaa ja analysoi.
Se on meidän päivätajuntamme.
Päivätajunnan lisäksi meillä on mittaamattoman laaja piilotajunta. Se on jaettavissa ylitajuntaan ja alitajuntaan.
Ylitajuntaa ovat jumal-esteettiset kokemukset.
Alitajunta on tietokoneenomaisesti toimiva, valtavan laaja; niiden kokemusten, tietojen taitojen ja voimavarojen varasto, jotka eivät vielä ole hallinnassamme. Alitajunta tuottaa sitä tietoa ja tunnetta siitä, mitä minä ja ympäristöni on, joka on sinne ohjelmoitunut, pohtimatta onko se oikeaa vai väärää. Alitajuntaa voidaan saada ohjelmoitumaan uudelleen.

Aivojen asymmetria

Vasemman aivopuoliskon prosessointitapa on analyyttinen.
Tämä on ns. tietoinen mielemme; päivätajuntamme.
Oikea aivopuolisko on tiedostamaton mielemme;
ns. piilotajuntamme ja sen prosessointitapa on intuitiivinen.
Tämä mielenosa mm. aavistaa, näkee unia, täältä tulevat tunteet, ilmeet, eleet, mielikuvat, muodot, melodiat ja muodot.

Aivokurkiainen välittää jatkuvasti tietoa aivopuolien välillä.
Tästä huolimatta aivojen oikean puolen tuotos ei välttämättä
tule käyttöösi, koska kyseessä on mielikuvatapahtuma.
Vasemman puolen usein kielellinen tuotos on helpommin käytössä. Vallitsevuuden, eli dominanssin kehittyminen vasemmalle puolelle kulttuurissamme selittyykin sillä.

Vasemman puolen taitojen, kuten lukemisen ja kirjoittamisen voimakas korostaminen koulujärjestelmässä vahvistaa vallitsevuutta. Näiden taitojen kehittyminen on ollut perustana teknisen korkeakulttuurin syntymiselle.

Kuitenkaan mitään todella merkityksellistä ei ole koskaan voitu luoda saamatta mukaan oikean puolen luovaa mielikuvaprosesseihin perustuvaa prosessointia. Ongelmana on ollut tämän luovan prosessin ja tuotoksen ymmärrettävään muotoon tulostetuksi saaminen.

"Intuitiivinen mieli on pyhä lahja ja järkimieli uskollinen palvelija. Olemme luoneet yhteiskunnan, joka kunnioittaa palvelijaa ja on unohtanut lahjan." 
- Albert Einstein -


Jos haluamme, voimme päästä käsiksi myös alitajuntaamme, intuitiiviseen mieleemme ja tätä kautta virittää energiamme oikealle taajuudelle.
Oikealla taajuudella on nimittäin enemmän iloa, enemmän runsautta ja enemmän kapasiteettia. 
Jotta voisimme virittäytyä oikealle taajuudelle, meidän täytyy päästä eroon vastustuksesta: Erilaiset, aiemmassa elämässä opitut uskomukset ja alitajuntamme vanhat ohjelmoinnit ovat esimerkkejä sisällämme aktiivisena olevasta energiasta ja sitä kautta vastustuksesta.

Epigenetiikalla on uutta tietoa siitä, miten ympäristömme ja havaintomme voivat milloin tahansa vaikuttaa aivokemiaamme ja suoraan elinvoimaisuuteemme ja elämänlaatuumme. Lähes kaikkien fyysisten terveydentilojemme perusta on energiaan liittyvä.
Tämä uusi värähtelyenergiakenttien tutkimus kannustaa meitä hylkäämään vanhentuneet uskomuksemme siitä, että olemme
ennaltamäärättyjen geneettisten koodien uhreja. Se osoittaa meille, miten kokemuksemme ja ympäristömme muovaavat meitä ja käyttäytymistämme biologisesti ja tekevät täten meistä oman elämämme hallitsijoita.

Solubiologian ja kvanttifysiikan läpimurtotutkimus kuvaa, että geenien ja DNA: n ilmentymistä ohjaavat solun ulkopuoliset signaalit. DNA välittää jokaisen havaitun kokemuksemme mukaan toiminnalliset ohjeet soluillemme sen perusteella kuinka se lukee kokemuksemme ja ympäristömme signaalit.
Tämä tarkoittaa sitä että uskomuksemme, tunteemme, asenteemme ja jopa puhumamme asiat vaikuttavat suoraan meihin biologisesti ja sen seurauksena niillä on erittäin merkittävä vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme.

"Voimme kirjaimellisesti muuttaa todellisuuttamme muuttamalla käsityksiämme ja ajatuksiamme. Meidän on mahdollista ilmaista itseämme parhaimmalla mahdollisella potentiaalilla",
sanoo tohtori Bruce Lipton, tunnettu solubiologi.

Modaliteettien uudelleenohjelmointiprosessien kautta, joita yhteisesti kutsutaan energiapsykologiaksi ja värähtelylääketieteeksi, monien muiden uusien tekniikoiden joukossa, voidaan hienosäätää ja ohjata uudelleen alitajuntaamme ja energiakenttäämme. Voimme itse omilla toiminnoillamme siirtyä hallitsemaan omaa tietoisuuttamme terveyden ja iloisen elämän suhteen.

Tarkoituksenamme on kehittyä ja laajentua. Oppia. Ja Sinä yksin määrittelet kuinka sen haluat tehdä.
Opimme tuntemaan omat kykymme. Opimme kasvamaan. Opimme selvittämään uusilla tavoilla mihin kaikkeen pystymmekään.
Elämä on kokemus. Elämä on oppimatka, jossa olemme tekemässä valintoja. Valintoja siitä mihin keskitämme energiamme.

Kun energiamme on huipussaan, me kevenemme.
Ilo ja onni valtaa meidät. Mielemme voi hyvin ja nautimme jokaisesta päivästä.
Stressi katoaa. Suorittamisen olo jää pois.
Stressittömässä tilassa saamme eniten itsestämme irti, sillä silloin kun edustamme aidointa itseämme, ovat aikaansaannoksemmekin sen mukaisia.
Silloin kun olet harmonisessa suhteessa itseesi, olet rento. Säteilet.
Koet täyttymystä. Silloin kaikki sujuu helpommin ja oikeaan aikaan.
Sinulle kehittyy intuitio jonka perusteella olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, tiedät kenen kanssa toimit ja millä tavalla.
Tiedät mitä tehdä. Tiedät kuinka olla.
Olosi on helppo ja kevyt.


"Jos haluat päästä perille Universumin salaisuuksista,
ajattele asioita aina energian, taajuuden ja värähtelyn muodossa."

- Nicola Tesla -


Susanna Miettinen | Toimitusjohtaja
Energianvälitystoimisto Valo tulee Pohjolasta 2020