MEDITATIIVINEN LIIKE

04.10.2020

Meditatiivisen liikkeeseen et tarvitse mitään aiempaa tanssitaustaa.
Aloitamme hiljentymällä ja laskeutumalla läsnäoleviksi omaan kehoomme ohjatun meditaation myötä.
Vähitellen siirrymme liikkumaan musiikin säestyksellä, aluksi ohjatusti,
tavalla joka ohjautuu kunkin osallistujan oman tarpeen mukaan.
Meditatiivisen liikkeen pohjalla on yleensä jokin suunniteltu teema, joka rakentaa kehyksen osallistujien liikkeelle ja sitä kautta tanssille. Tällöin oman liikkeen syntyminen tapahtuu läsnäolevalla tavalla.
Jokainen voi liikkua ja kokea juuri niin kuin itse haluaa.
Meditatiivinen liike voi parhaimmillaan olla parantavaa liikettä ja on äärettömän hyvä kokonaisuus tunnelukkojen avaamiseen ja tunteiden kohtaamiseen.
Liike päätetään aina ohjattuun rentoutukseen.
Ota yhteys: Pauliina Diallo +358 41 460 7030