KVANTTIHYPNOOSI

10.10.2020

KVANTTIHYPNOOSI

Kvanttihypnoosi on voimakas työkalu, jolla pääsemme käsiksi niihin mielemme osiin, joita kutsumme alitajunnaksi ja ylitajunnaksi.
Kvanttihypnoosi on samalla erittäin voimakas energiahoito.

Kvanttihypnoosihoidossa hoitaja ei anna hoidettavalle suggestioita (toisin kuin perinteisessä hypnoosissa) omien tai asiakkaansa olettamuksien pohjalta, vaan seuraa aina hoidettavan sisäistä ohjausta auttaen tarvittaessa.
Hoidon aikana hoitaja ja hoidettava käyvätkin koko ajan dialogia, joka auttaa hoidettavaa kokemaan sisäisen maailmansa helposti.

Kvanttihypnoosin avulla voidaan purkaa solumuistissa olevia traumoja ja virheellisiä uskomuksia ym. asioita, jotka aiheuttavat ongelmia ja esteitä nykyisessä elämässämme.
Hoidon aikana voi kokea vahvoja energiavirtauksia, kehotuntemuksia ja emootioita, sekä nähdä tai aistia monenlaisia asioita aina väreistä ja äänistä kuviin, hajuihin ja makuihin.
Usein asiakkaat kokevat eri aikakausien elämiä ja tarinoita (menneitä, tulevia ja nykyhetkeen liittyviä), joilla on yhteys nykyhetken ongelmiin, tai vallalla oleviin teemoihin kuten rahahuolet, onnettomat ihmissuhteet tai terveydelliset seikat. Nämä ovat alitajuisen mielen esiin nostamia asioita ja niillä on tärkeä viesti. 

Meistä jokaisella on käytössään oma valtava voimavara, vaikka emme sitä aina ymmärräkään. Näiden voimavarojen käyttöönotto vaatii usein mielen hiljentämistä Ja kääntymistä sisäänpäin, esimerkiksi meditoimalla. Ehkä tätäkin tehokkaampi tapa on kuitenkin kvanttihypnoosi.

Kvanttihypnoosi on joustava hoitomuoto, joka on luotu vastaamaan nykypäivän ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa tarpeita. Tämä hoitoprosessi sallii laajentumisen kvanttihypnoosin suhteen ja koostuu komponenteista, jotka voivat myös syntyä istunnon seurauksena ja aikana.
Ota yhteys: susanna@valotuleepohjolasta.fi